Događaji

events

Događaji

Mi planiramo da u narednih godinu dana organizujemo nekoliko zanimljivih i korisnih događaja sa temom “Električna vozila i obnovljivi izvori energije”, uključujući fokusirane radionice , panel diskusije kao i testiranje e-vozila.

Da bi se odredile lokacije / gradovi za održavanje ovih događaja, trebaće nam povratne informacije kako iz kontakata na terenu tako i od posetilaca ovog sajta (u dole datoj anketi možete glasati za jedan od predloženih gradova u kome bi želeli da posetite ovakav događaj u organizaciji NAEV-a). Osnovni cilj događaja je da bude zabavan i generalno zanimljiv ali će takođe biti usmeren na promociju i stimulisanje veće upotrebe električnih vozila, obnovljivih izvora energije i rešenja za energetsku efikasnost na ličnom nivou, na nivou grada a u pojedinim slučajevima i na nivou države. To će biti jednodnevni događaji čiji je cilj privlačenje široke zajednice individualnih lica i profesionalaca iz industrije. Oni će se sadržati iz prezentacija interesantnih za širok auditorijum, fokusiranih radionica koje uključuju veći broj učesnika, panel diskusija i testiranja električnih vozila.

E-MOBILITY FORUM 2017

6 Oktobar 2017 / Sajam Energetike Beogard

U okviru medjunarodnog Sajma Energetike u Beogradu, 06.10.2017,
NAEV
/Nacionalna Asocijacija Električnih Vozila i UDIES /Udruženje Inženjera Elektrotehnike Srbije organizuju prvi nacionalni

 

E-MOBILITY FORUM 2017

 Izmedju ostalih kao učesnike FORUMA najavljujemo:

 • Prof.dr Miloš Banjac, Ministarstvo energetike i rudarstva, pomoćnik ministra
 • Prof. dr Vladimir Popović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoločkog razvoja, državni sekretar
 • Bert Witkamp, AVERE The European Association for Electromobility, generalni sekretar
 • HEA /Hungarian Electromobility Association
 • BAEPS /Bulgarian Electric Vehicles Association
 • dipl.ing Ivan Vulovic, predsednik UO NAEV
 • dr Radomir Žikić, prvi Srbin koji je vodio projekat iz programa Horizon 2020 i predstavnik NAEV-a u AVERE
 • dr Dejan Ilić, jedan od vodećih predstavnika nemačkog e-mobility programa
 • Prof.dr Slobodan Vukosavić, ETF, član SANU
 • dr Dušan Gruden, tri decenije na čelu razvoja Porsche-a
 • dr Marko Jakšić, diplomirao na ETF-u, doktorirao na VirginiaTech University, radi u razvoju General Motors USA
 • dr Milisav Danilović, diplomirao na ETF-u, doktorirao na VirginiaTech University, radi u WiTrucity Co. USA na projektu razvoja bezkontaktnog punjenja e-vozila

NAEV danas kroz ugovorne odnose integriše stručne kapacitete dvanaest najvećih tehničkih fakulteta i instituta u Srbiji kao i dvanaest domaćih visoko-tehnoloških kompanija, čijim umrežavanjem je uspostavio respektabilne resurse za realizaciju i upravljanje multidisciplinarnim projektima iz oblasti energetske elektronike i e-mobilitija. Cilj nam je da pokretanjem i realizacijom takvih projekata doprinesemo bržoj i kvalitetnijoj integraciji srpske nauke i privrede u razvoj i proizvodnju komponenti i proizvoda u okviru ovih visoko tehnoloških oblasti. Suštinsku brigu i pažnju posvećujemo mladim stručnjacima i njihovom ukjlučivanju u sve naše projektne aktivnosti, jer smo duboko uvereni da je to jedini put i realna šansa Srbije ka potencijalnom uključenju u krug tehnološki naprednih društava.

U okviru E-MOBILITY FORUMA 2017 biće predstavljena i dva strateški značajna projekta koja u trećem i četvrtom kvartalu 2017 pokreću NAEV i UDIES:

Projekat CEEChargeNet – obuhvata razvoj i izradu punjača i stanica za brzo punjenje e-vozila sa korišćenjem energije iz obnovljivih izvora

Projekat „studentska E-formula“ – obuhvata angažovanje studenata sa dvanaest tehničkih fakulteta iz četiri najveća univerzitetska centra u Srbiji na razvoju i izradi takmičarskih e-vozila

Ovakvi poduhvati intenzivno angažuju domaće stručne i akademske potencijale u oblasti energetske elektronike i e-mobilitija. Mladi inženjeri se školuju na praktičnim problemima i stvaraju domaće znanje i tehnologiju. Ovim konkretnim aktivnostima pokazujemo da neke stvari mogu da se menjaju.

Podršku očekujemo i od medijske zajednice koja aktivnim uključenjem u ovogodišnji E-Mobility Forum može dati značajan doprinos uspehu ovog projekta.

 

PRIDRUŽITE NAM SE!

 

ZAKLJUČCI FORUMA

U skladu sa sagledanim mogucnostima za uključenje srpske nauke i privrede u projekte razvoja i proizvodnje komponenata i proizvoda iz oblasti energetske elektronike i e-mobilitija, kao i razvoja novih inovativnih tehnologija E-MOBILITY FORUM 2017 doneo je sledeće ZAKLJUĆKE :

 1. podsticati stvaranje uslova za ostvarivanje saradnje izmedju nadleznih drzavnih organa, naucnoistrazivackih ustanova i privrede sa ciljem ukljucenja domacih potencijala u projekte energetske elektronike i e-mobilitija.
 1. obrazovati Radne grupe uz ucesce predstavnika nadleznih ministarstava , PKS-a, naucnoistrazivackih ustanova, privrede , NAEV-a i UDIES-a sa jasno definisanim zadacima I rokovima za sledece oblasti:
 1. E-VOZILA : ( izradu prototipova e-vozila; razvoj novih e-vozila; preradu serijskih vozila u elektricna; obuku za proizvodjace i programere e-vozila I obuku za servisere elektricnih I hibridnih vozila)
 2. BATERIJE : (razvoj I proizvodnja e-baterija)
 3. E-INFRASTRUKTURA : (razvoj i proizvodnja infrastrukturne opreme za punjenje e-vozila/punjaci; stanice; pametne mreze)
 4. PREDLOG TARIFA : ( definisanje predloga tarifa i inacina merenja utroska elektricne energije kod punjenja e-vozila)
 5. E- studentska formula : ( 4X razvoj i izrada studentske E-formule)
 1. a) podsticati uspostavljanje saradnje na projektima sa AVERE-om/The European Association for Electromobility kao i ucesce u evropskim programima :HORISON i COSME

  b) uspostavlanje i inteziviranje saradnje sa regionalnim partnerima (BAEPS, DEVS, HEA …)

 

Sve prezentacije sa E-MOBILTY FORUMA možete preuzeti sa sledećeg linka:

SVE PREZENTACIJE

 

Januar 2018.

Da bi se odredile lokacije / gradovi za održavanje ovih događaja, trebaće nam povratne informacije kako iz kontakata na terenu tako i od posetilaca ovog sajta (u dole datoj anketi možete glasati za jedan od predloženih gradova u kome bi želeli da posetite ovakav događaj u organizaciji NAEV-a). Osnovni cilj događaja je da bude zabavan i generalno zanimljiv ali će takođe biti usmeren na promociju i stimulisanje veće upotrebe električnih vozila, obnovljivih izvora energije i rešenja za energetsku efikasnost na ličnom nivou, na nivou grada a u pojedinim slučajevima i na nivou države. To će biti jednodnevni događaji čiji je cilj privlačenje široke zajednice individualnih lica i profesionalaca iz industrije. Oni će se sadržati iz prezentacija interesantnih za širok auditorijum, fokusiranih radionica koje uključuju učesnike, panel diskusija i testiranja električnih vozila.