Projekti i inicijative

Projekti i inicijative

 

JUN 2017

Inicijativa

Nacionalna Asocijacija Elektricnih Vozila uputila je predlog Inicijative Vladi Republike Srbije za formiranje Radne grupe za razvoj i upotrebu vozila na električni pogon i izgradnju prateće infrastrukture. U prvoj fazi  Radna grupa bi imala zadatak da u roku od 90 dana dostavi Vladi RS na razmatranje:

a) Šestomesečni Akcioni plan za uvodjenje mera i stvaranje potrebnih administrativnih i tehničkih preduslova za realizaciju Inicijative, sa posebnim fokusom na otklanjanju administrativnih prepreka i stvaranju  stimulativnih uslova za kupovinu,korišćenje i razvoj e-vozila i izgradnju inicijalne infrastrukture električnih stanica, kao i na analizi potencijala učešća domaće privrede u razvoju prateće  e-infrastrukture, vozila, baterija i superkondenzatora;

b) Nacrt dugoročnih aktivnosti potrebnih za održivost i dalji razvoj Inicijative;

c) Predlog dinamike izgradnje prvih 20 javnih e-stanica za napajanje električnih vozila, sa fokusom na postavljanje istih na teritoriji grada Beograda kao pilot projekta izgradnje mreže na celokupnoj teritiriji Republike Srbije.

Obzirom na značajno kašnjenje u regulisanju ove oblasti koja predstavlja budućnost kompletnog drumskog saobraćaja, u odnosu na sve zemlje EU, ova Inicijativa biće samo prvi korak u pravcu koji će Nacionalna Asocijacija  Električnih Vozila (NAEV) u okviru svojih aktivnosti kontinuirano podržavati.

O svim daljim koracima, reakcijama, odgovorima i statusu ove Inicijative, Upravni odbor NAEV-a će kroz redovne izveštaje informisati javnost.

 

APRIL 2017

BG – Zero Emission

Nacionalna Asocijacija Električnih Vozila (NAEV) inicira Projekat pod radnim naslovom „BG – Zero Emission“.
U fazi smo definisanja i autorizacije Projekta i njegovih faza. Za završetak faze I – Planiranje Projekta, utvrđen je rok 20.12.2017.
Faza I – Projekta uključuje:

  1. Utvrđivanje ciljeva Projekta
  2. Definisanje obima Projekta
  3. Akcioni plan

U koordinaciji sa našim partnerima i drugim interesnim stranama biće definisana finalna dinamika kompletne realizacije Projekta. Shodno dinamici realizacije svake faze Projekta, Upravni odbor NAEV-a će kroz redovne izveštaje informisati javnost o statusu i razvoju Projekta.

 

APRIL 2017

Projekat  „Zelene oaze Srbije“

Nacionalna Asocijacija Električnih Vozila (NAEV) pokreće inicijativu za izbor devet kulturno-turističkih centara Srbije budućih učesnika  Projekta „Zelene oaze Srbije“ (kulturno-turistički centri Srbije bez štetnih gasova i buke vozila 2016/2020).

Osnovni cilj Projekta je doprinos promovisanju uspostavljanja održivog kvaliteta vazduha i umanjenje buke motornih vozila kroz sagledavanje svih opcija zagadjenja i degradacije životne sredine.

Izbor gradova/mesta učesnika kao i partnera Projekta biće završen do 30.12.2017. god, a Studija izvodljivosti do 30.05.2018. god. Izgradnja po jedne stanice za punjenje električnih vozila u izabranim mestima u 2018. godini stvorila bi preduslove za nastavak i širenje ovog Projekta.

Shodno dinamici realizacije svake faze Projekta, Upravni odbor  NAEV-a će kroz redovne izveštaje informisati javnost o statusu i razvoju Projekta.

 

FEBRUAR 2017

Idejno rešenje autonomne stanice za punjenje e-vozila

Izgradnja infrastrukture za napajanje e-vozila jedan je od strateških preduslova za njihovu veću i bržu primenu u Republici Srbiji. Cilj ovog idejnog rešenja je izgradnja autonomne stanice za napajanje e-vozila, zasnovane na obnovljivim izvorima energije.

Idejno rešenje bi se zasnivalo na korišcenju energije sunca i vetra kao pomoćnih izvora energije. Različiti proizvodi biomase ( biodizel, bioalkoholi i biogas) koji se takodje mogu koristiti za pogon e-vozila, razmatraće se kao dodatni nosioci energije kojom bi se mogla direktno puniti e-vozila, a takodje vršila bi se elektroliza vode u optimizovanim elektrolizerima u cijlu dobijanja(skladištenja) vodonika za napajanje e-vozila sa gorivim galvanskim spregovima.Biće tretirana i reforming reakcija biogoriva u cilju dobijanja vodonika, za akumulaciju energije iz oba izvora razmatraće se protočni redoks akumulatori.

U okviru ovog idejnog rešenja izvršice se tehno-ekonomska analiza pojedinih celina,stepen efikasnosti pojedinih procesa i bice dat predlog kapaciteta i energetsk i bilans za male, srednje i velike autonomne stanice.

sematski-prikaz

Šematski prikaz različitih mogućnosti konverzije i akumulacije energije nekih obnovljivih izvora za pogon e-vozila