Stručni savet

 

Stručni savet

 

Na čelu Stručnog saveta su predsednik dr Mirko Bućan, „Promaschinen d.o.o.“ i počasni predsednik dr Miodrag Mesarović, AINS (Akademija Inženjerskih Nauka Srbije), kao i rukovodioci sektora koji čine Stručni kolegijum, najviše stručno i savetodavno telo NAEV-a. Stručni kolegijum formira stalne ili privremene radne grupe i timove za realizaciju projekata.

Back to top