Stručni savet

Stručni savet

 

Stručni savet je stručno telo NAEV-a  kroz čije  sektore se planiraju i realizuju projekti  asocijacije.

Sektori Stručnog saveta su:

–  Električna (BEV / Battery Electric Vehicles i LEV / Light Electric Vehicles), hibridna (PHEV / Plug-in Electric Vehicles), i vozila sa gorivim ćelijama (FCEV / Fuel Cell Electric Vehicles)

 • koordinator sektora: ELEKTROTEHNIČKI  FAKULTET, Univezitet u  Beogradu
 • rukovodilac sektora: Prof.dr. Slobodan Vukosavić
 • koordinator sektora: MAŠINSKI  FAKULTET, Univezitet  u  Beogradu
 • rukovodilac sektora: Doc.dr. Goran Vorotović
 • koordinator sektora: FAKULTET  INŽENJERSKIH NAUKA /FIN, Univerzitet u Kragujevcu
 • rukovodilac projekta: Doc.dr. Dragan Taranović

2  –  Infrastruktura za punjenje električnih vozila i vozila sa gorivim ćelijama, pametne mreže (charging infrastructure and smart grids);

 • koordinator sektora: ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT “NIKOLA TESLA”, Beograd
 • rukovodilac sektora: Dr. Vladimir Vukić
 • koordinator sektora: ELEKTRONSKI FAKULTET, Univerzitet u Nišu
 • rukovodilac sektora: Doc.dr. Ljubomir Vračar
 • koordinator sektora: FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA/FTN, Univezitet u Novom Sadu
 • rukovodilac sektora: Prof.dr. Vladimir Katić
 • koordinator sektora: ELETROTEHNIČKI FAKULTET, Univerzitet u Beogradu
 • rukovodilac sektora: Prof.dr. Željko Djurović

3  –   Baterije i gorive ćelije-H2 tehnologija (battery and fuel cell-hydrogen technologies);

 • koordinator sektora: TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET / TMF, Univerzitet u Beogradu
 • rukovodilac sektora: Prof.dr. Branimir Grgur
 • koordinator sektora: FIZIČKI FAKULTET, Univerzitet u Beogradu
 • rukovodilac sektora: Prof.dr. Milorad Kuraica

4  –  Obnovljivi izvori energije  (renewable sources of energy);

 • koordinator sektora: ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET/ ETF, Univerzitet u Beogradu
 • rukovodilac sektora: Prof.dr. Jovan Mikulović

5  –  E-mobilnost  i transport/Čist transport & Gradski transport/”Pametni gradovi” (e-mobility and  transport/Clean transport & Urban transport/”Smart cities”);

 • koordinator sektora: SAOBRAĆAJNI FAKULTET , Univerzitet u Beogradu
 • rukovodilac sektora : Doc.dr. Slaven Tica

6  –  Zaštita životne sredine – održivi razvoj (Environmental protection – sustainable development);

 • koordinator sektora: TEHNOLOSKO-METALURSKI FAKULTET, Univerzitet u Beogradu
 • rukovodilac sektora: Doc.dr. Vladimir Pavićević

7  –  Marketing i odnosi sa javnošću (marketing and public relationships),

 • koordinator sektora: FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA / FON, Univerzitet u Beogradu
 • rukovodilac  sektora: Prof.dr. Velimir Štavljanin

Na čelu Stručnog saveta  je predsednik i rukovodioci sektora koji čine Stručni kolegijum, najviše stručno i savetodavno telo NAEV-a. Stručni kolegijum formira stalne ili privremene radne grupe, timove za realizaciju projekata.