Korporativni paketi

KORPORATIVNI PAKETI

 

Upravni odbor NAEV-a može da sa društveno odgovornim kompanijama koje svojim učešćem u aktivnostima iskazuju nameru i posvećenost da daju maksimalan doprinos ostvarenju ciljeva i održivosti Udruženja, zaključi ugovor o dodeli korporativnog paketa sa statusom , član- LIDER NAEV-a i član – POKROVITELJ NAEV-a.

 

“PARTNER NAEV-a”

korporativni paket obuhvata:

 • prioritet u uključivanju u donatorske i sponzorske projekte koje NAEV realizuje,
 • mogućnost organizovanja stručnih predavanja za predstavnike kompanije, jedanput godišnje,
 • popust od 20% u izradi studija i projekata,
 • mogućnost predstavljanja i prezentacije kompanije Stručnom savetu i članovima NAEV-a, jedanput godišnje,
 • pomoć pri izboru kandidata za stručnu praksu i posao, u saradnji sa našim Akademskim Partnerima,
 • mogućnost oglašavanja ponuda za izradu projektnih radova, stručnih praksi i zaposlenja na reklamnom panou NAEV-a, internet stranici, listama elektronske pošte i društvenim mrežama,
 • popust od 20% u okviru organizacije stručnih aktivnosti  i dogadjaja,
 • baner kompanije na sajtu NAEV-a, na naslovnoj stranici, sa hiperlinkom na Internet prezentaciju kompanije, uz kratak opis kompanije do 1000 reči, na stranici Partneri NAEV-a.
 • baner kompanije u dvostrukoj veličini na sajtu NAEV-a,na stranici Partneri NAEV-a, sa hiperlinkom na Internet prezentaciju kompanije,
 • logo kompanije sa pratećim informacijama u veličini četvrtine stranice, na unutrašnjoj stranici brošure koja se štampa prilikom dana NAEV-a,
 • logo kompanije na zvaničnoj godišnjoj prezentaciji NAEV-a

Korporativni paket se ugovara na rok od jedne godine u vrednosti od 2000 evra (dinarska protivvrednosti po srednjem kursu NBS).

“LIDER NAEV-a“

korporativni paket obuhvata:

 • saradnju u oblasti definisanja zajedničkih tema i projektnih aktivnosti,
 • prioritet u uključivanju u donatorske i sponzorske projekte koje NAEV realizuje,
 • popust od 20% – 50% u izradi studija i projekata,
 • mogućnost organizacije stručnih predavanja za predstavnike kompanije, dvaput godišnje,
 • mogućnost predstavljanja i prezentacije kompanije Stručnom savetu i članovima NAEV-a, dvaput godišnje
 • pomoć pri izboru kandidata za stručnu praksu i posao, u saradnji sa našim Akademskim Partnerima,
 • mogućnost oglašavanja ponuda za izradu projektnih radova, stručnih praksi i zaposlenja na reklamnom panou partnera NAEV-a, internet stranici NAEV-a, listama elektronske pošte i društvenim mrežama,
 • mogućnost oglašavanja dogadjaja,takmičenja i skupova kompanije na reklamnom panou partnera NAEV-a, internet stranici, listama elektronske pošte i društvenim mrežama,
 • popust od 20% – 50% u okviru organizacije stručnih aktivnosti i dogadjaja,
 • baner kompanije na sajtu NAEV-a, na naslovnoj stranici, sa hiperlinkom na Internet prezentaciju kompanije, uz kratak opis kompanije do 200 reči, na stranici Partneri NAEV-a,
 • baner kompanije u dvostrukoj veličini na sajtu NAEV-a, na stranici Partneri NAEV-a, sa hiperlinkom na Internet prezentaciju kompanije,
 • logo kompanije na reklamnom panou Partnera NAEV-a,
 • logo kompanije sa pratećim informacijama u veličini polovine unutrašnje stranice brošure koja se štampa prilikom dana NAEV-a,
 • logo kompanije na zvaničnoj godišnjoj prezentaciji NAEV-a

Korporativni paket se ugovara na rok od jedne godine u vrednostri od 3500 evra (dinarska protivvrednosti po srednjem kursu NBS).