O nama

O nama

 

Mi smo NAEV

Mi smo Nacionalna Asocijacija Električnih Vozila (NAEV).

Registrovani smo kao neprofitna organizacija sa funkcionalnim sedištem u Beogradu
i ograncima u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

Asocijacija promoviše razvoj, prodaju i korisćenje električnih, hibridnih, fuel cell i lakih e-vozila u Srbiji, kao i izgradnju prateće infrastrukture, sa ciljem zaštite životne sredine, podsticaja i poboljšanja energetske efikasnosti i povećanja bezbednosti u saobraćaju.

NAEV se angažuje i podstiče uklučenje postojećih i potencijalnih kapaciteta domaće auto, mašinske, elektro i gradjevinske industrije kao i postojećih i budućih proizvodjača električne energije iz obnovljivih izvora u korišćenje i razvoj novih tehnologija, što će Srbiju u narednom periodu usmeriti ka značajnom tehnološkom napretku.

Naš koncept je usmeren ka uspostavljanju partnerstva javnog,poslovnog i civilnog sektora. Umrežavanje domaćih visokotehnoloških kompanija sa značajnim izvoznim potencijalima i naučnoistraživačkih i razvojnih organizacija, strateski je put ka uspešnom i održivom privrednom rastu.

Osnovni cilj događaja koje ćemo kontinuirano organizovati je da pored edukacije budu zabavni i generalno zanimljivi, kako za širok auditorijum tako i za profesionalce iz industrije. Prezentacije aktuelnih tema, fokusirane radionice koje će uključivati veći broj učesnika, panel diskusije, testiranje e-vozila, činiće osnovu ovih dogadjaja.

Akademski Partneri i koordinatori sektora u okviru Stručnog saveta NAEV-a su : Mašinski, Tehnološko- Metalurški, Saobraćajni, Elektrotehnički, Fizički i Fakultet Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu kao i Elektrotehnički Institut “Nikola Tesla” iz Beograda.

Tehnološke Partnere NAEV-a čine domaće visoko-tehnološke kompanije čije će stručne i proizvodne potencijale Asocijacija uključivati kroz realizaciju zajedničkih projektnih aktivnosti. Tehnoloski partneri NAEV-a su : Promaschinen d.o.o., Servoteh d.o.o., IVA 28 d.o.o., MC Sistem d.o.o., Termooprema d.o.o., JAT Tehnika d.o.o., BSK d.o.o., FEMAN d.o.o, TRACO d.o.o., Petroprocess d.o.o. , Idvorski laboratorije d.o.o. i IMP Automatika d.o.o.

Članstvo u AVERE-u,The European Association for Battery,Hybrid and Fuel Cell Vehicles omogućiće nam pristup projektima u okviru programa različitih predpristupnih i strukturnih fondova EU, što će pružiti mogućnosti za uključenje i konkretno angažovanje naših naučnih i stručnih potencijala, čemu ćemo kao asocijacija posvetiti posebnu pažnju.

NAEV je u tom smislu postao kontakt tačka za kompanije i naučnoistraživačke i razvojne institucije koje ce uključivati u okviru zajedničkih aktivnosti u projekte razvoja i izrade e-vozila i njihovih komponenti kao i razvoja i izgradnje prateće infrastrukture.