Misija i Vizija

Misija i Vizija

 

Naša Misija

  • Kao Nacionalna Asocijacija Električnih Vozila (NAEV), radićemo na promociji korišćenja električnih vozila (BEV, PHEV, FCEV, LEV) i izgradnje prateće infrastrukture na teritoriji Republike Srbije.

 

  • Za svoje članove i javnost bićemo izvor informacija o sadašnjem stanju i budućim mogućnostima tehnologije i njene primene kod električnih vozila.
    Predlagaćemo dopune i izmene postojeće zakonske regulative i posebno ukazivati na neophodnost uvođenja značajnih subvencija i pogodnosti za kupce električnih vozila u Srbiji. Podsticaćemo uključenje postojećih i potencijalnih kapaciteta domaće auto, mašinske, elektro i građevinske industrije kao i proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora (OIE) da se angažuju u realizaciji projekata iz ove oblasti. Podržavaćemo, organizovati i kofinansirati saradnju domaćih i stranih stručnjaka i respektabilnih naučnih ustanova u izradi i realizaciji relevantnih studija i projekata.

 

  • Evropski energetsko klimatski paket, poznat kao “Ciljevi 20-20- 20” u suštini predstavlja sveobuhvatan pristup suzbijanja globalno negativnih ekoloških trendova. Svojim aktivnostima davaćemo snažan doprinos kako bi Srbija dostigla postavljene ciljeve, jer oni predstavljaju osnovu za izgradnju odgovorne zajednice koja efikasno raspolaže svojim energetskim potencijalima i podstiče razvoj industrije baziran na obnovljivim izvorima energije.

.

Naša Vizija

  • Naša Vizija su gradovi u Srbiji oslobođeni izduvnih gasova i buke automobilskih motora, a približavanje ostvarenju postavljenih “Ciljeva 20-20-20” vidimo kao najznačajniju stanicu na tom putu.

 

  • Pet hiljada električnih vozila i pet stotina punionica na putevima Srbije do kraja 2020 godine smatraćemo trasiranjem puta ka ostvarenju naše Vizije.

.