Partneri

Partneri

 

Upravni odbor NAEV-a , shodno članu 6 i 7 Statuta, može sa društveno odgovornim kompanijama koje svojim aktivnostima iskazuju nameru i posvećenost da daju maksimalan doprinos ostvarenju ciljeva i održivosti Udruženja, zaključiti ugovor o dodeli korporativnog paketa sa statusom korporativni član – PARTNER NAEV-a i korporativni član – LIDER NAEV-a.

Akademski Partneri i koordinatori sektora u okviru Stručnog saveta NAEV-a su : Mašinski, Tehnološko- Metalurški, Saobraćajni, Elektrotehnički, Fizički i Fakultet Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu kao i Fakultet Primenjenih Umetnosti(katedra za industrijski dizajn) Univerziteta u Beogradu.

Tehnološke i Korporativne Partnere NAEV-a čine visoko-tehnološke kompanije i Instituti čije će stručne i proizvodne potencijale Asocijacija uključivati kroz realizaciju zajedničkih projektnih aktivnosti. Tehnološki partneri NAEV-a su : Siemens d.o.o., Promaschinen d.o.o., Elektrotehnički Institut “Nikola Tesla“, Servoteh d.o.o., Vip mobile d.o.o., Beiersdorf d.o.o., JAT Tehnika d.o.o., Prosmart d.o.o., BMW, Meter&Control i IMP Idvorski laboratorije d.o.o.

 

Back to top