Partneri

Partneri

 

Status član – Partner, shodno članu 6. i 7. Statuta NAEV-a, ostvaruju one organizacije, naučne ustanove, fakulteti, druge institucije i pravna lica koja zajedno sa Nacionalnom Asocijacijom Električnih Vozila (NAEV) iniciraju ili učestvuju u realizaciji projekata od šireg društvenog interesa i /ili za iste pružaju direktnu finansijsku podršku.

Akademske Partnere NAEV-a čine oni fakulteti i naučne institucije, koji kao kordinatori Stručnog saveta NAEV-a , zajednički planiraju i realizuju projekte asocijacije.Akademski Partneri i koordinatori sektora u okviru Stručnog saveta NAEV-a su: Mašinski, Tehnološko-Metalurški, Saobraćajni, Elektrotehnički, Fizički i Fakultet Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Fakultet Tehničkih Nauka Univerziteta u Novom Sadu, Fakultet Inženjerskih Nauka Univerziteta u Kragujevcu, kao i Elektrotehnički Institut “Nikola Tesla” iz Beograda.

Tehnološke Partnere NAEV-a čine domaće visoko-tehnološke kompanije čije će stručne i proizvodne potencijale Asocijacija uključivati kroz realizaciju zajedničkih projektnih aktivnosti. Tehnoloski partneri NAEV-a su: Promaschinen d.o.o., Servoteh d.o.o., IVA 28 d.o.o., MC Sistem d.o.o., Termooprema d.o.o., JAT Tehnika d.o.o., BSK d.o.o., FEMAN d.o.o., TRACO d.o.o., Petroprocess d.o.o., Idvorski laboratorije d.o.o. i IMP Automatika d.o.o.

Upravni odbor NAEV-a može sa društveno odgovornim kompanijama koje svojim aktivnostima iskazuju nameru i posvećenost da daju maksimalan doprinos ostvarenju ciljeva i održivosti Udruženja, zaključi sponzorski ili donatorski ugovor o dodeli korporativnog paketa sa statusom korporativni član – PARTNER NAEV-a i korporativni član – LIDER NAEV-a.