Postani član

Postani član

 

Hvala na Vašem interesovanju da postanete deo Nacionalne Asocijacije Električnih Vozila.
Pridružite nam se i dajte svoj doprinos u promociji i realizaciji naše Misije.

U skladu sa članovima 4, 5, 6 i 7 Statuta Nacionalne Asocijacije Električnih Vozila, član Udruženja može postati svako pravno ili fizičko lice koje prihvati Ciljeve i Statut Udruženja, uz popunjavanje Pristupnice.

Odluku o članstvu donosi Izvršni direktor u roku od 30 dana od podnetog zahteva i uplate članarine i o tome obaveštava podnosioca prijave kome se nakon toga izdaje članska identifikaciona kartica.

Uplata članarine se vrši na žiro račun Udruženja u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

 

 

Pristupnica