Članovi NAEV-a

Članovi NAEV-a

 

Status punopravnog odnosno redovnog člana NAEV-a stiču ona pravna odnosno fizička lica koja prihvate Ciljeve i Statut Udruženja, dostave pravilno popunjen obrazac Pristupnice i na vreme izvrše uplatu pripadajuće članarine.

Punopravni članovi NAEV-a mogu biti proizvođači električnih, hibridnih, fuel cell i lakih električnih vozila kao i proizvođači odgovarajuće infrastrukturne opreme za njihovo punjenje, proizvođači baterija za električna vozila, odnosno njihovi zvanično registrovani zastupnici za teritoriju Republike Srbije, proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora, preduzeća, udruženja ili preduzetnici registrovani za prevoz putnika ili robe u domaćem i medjunarodnom saobraćaju, taksi organizacije kao i druga pravna lica koja svojim aktivnostima kontinuirano, stručno, organizaciono ili materijalno daju doprinos u ostvarivanju ciljeva Udruženja.

Prema članu 6 Statuta, naučnoistraživačke i razvojne organizacije i visokotehnološke kompanije kao članovi NAEV-a dobijaju status Akademski odnosno Tehnološki partner, a odnosi sa njima se regulišu ugovorom o naučnoistraživačkoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji.