Pogodnosti članstva

Pogodnosti članstva

 

 • UMREŽAVANJE ČLANOVA
  sa ciljem iznalaženja novih poslovnih mogućnosti i realizacije projekata i inicijativa od opšteg interesa.
 • UČEŠĆE U PROJEKTIMA
  članovi mogu da pokreću i realizuju projekte i inicijative u partnerstvu sa NAEV-om, u skladu sa zajedničkim interesima i misijom ascijacije. Članovi će biti uključeni u donatorske projekte koje NAEV realizuje.
 • UČEŠĆE U PROMOTIVNIM DOGADJAJIMA
  značajan popust (do 50%) za učešće u svim promotivnim dogadjajima u organizaciji NAEV-a, stručnim radionicama i webinarima.
 • PROMOCIJA I JAČANJE IMIDŽA
  kroz zastupljenost u publikacijama, na društvenim mrežama i web sajtu članovi se ističu kao društveno odgovorne i angažovane organizacije jačajući svoj ugled u društvu.
 • INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA NAEV-a
  besplatne informacije o aktivnostima NAEV-a kroz periodične newsletter-e.
 • WEB MARKETING
  postavljanje kontakta kompanije sa direktnim linkom ka njenom website-u
 • UČEŠĆE U FORUMU